กิจกรรมทั่วไป

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 1

30 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 1

โดยเข้ารับรางวัลกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565Gallery