กิจกรรมทั่วไป

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)รางวัล Top Supplier จากลูกค้า AAT

14 ธันวาคม 2564 - 14 ธันวาคม 2564

On 30 Nov 2021, SMTL’s Top Management team went to got the Top Supplier Award in year 2021 at AAT customer because of we can achieved all cri...

ประกาศเกียรติคุณด้านสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนดีเด่นประจำปี 2564

15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  นาวาอากาศตรีวิทวัส กู้ประเ�...

คุณเคอิโกะ ชิโอมิ ฝ่ายบริหาร ซูมิโตโม โตเกียว พร้อมด้วยคณะ มาเยี่ยมชมบริษัท

07 พฤศจิกายน 2561 - 07 พฤศจิกายน 2561

คุณเคอิโกะ ชิโอมิ, ฝ่ายบริหาร ซูมิโตโม โตเกียว และทีม...

สัปดาห์ความปลอดภัย 2018

18 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561

สัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2018

เพื่อให้ความรู้ และตระหนั�...