ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ ในการให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่เป็นเลิศในด้านธุรกิจการค้าเหล็ก และการนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น และ เหล็กม้วน ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ให้สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้แก่เราตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้า จนได้รับการรับรองรางวัลคุณภาพมาตรฐานสากลมากมาย นั่นแสดงถึงความมุ่งมั่น ในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ และบรรลุจุดหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการค้าเหล็ก ที่สามารถดำเนินงานอย่างครบถ้วน ถูกต้องสม่ำเสมอ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และเกิดความมั่นใจ ในการติดต่อทำธุรกิจกัน
 • ลดความสูญเสียด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มีต้นทุนที่เหมาะสม
 • ให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงค์อยู่ได้ด้วยดีในธุรกิจนี้

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด เรามีบริการที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้แก่ลูกค้าที่มาติดต่อธุรกิจกับเรา ไม่ว่าจะเป็น บริการตัดเหล็กม้วน (Slitting), บริการตัดเหล็กแผ่น (Levelling), บริการเชื่อมเหล็กแผ่น (Tailor Welding) และ บริการปั๊มเหล็กตามแม่พิมพ์ (Blanking) เรามีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้การบริการที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ
"มุ่งมั่นสร้างคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

บริการของ ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

Slitting : การตัดเหล็กม้วน

ลักษณะพิเศษ
ตัดได้ ทั้งระบบ pull cut และ drive cut ที่ความหนา 0.50 - 7.5 mm. สามารถตัดได้ ทั้ง เหล็กขาว , เหล็กดำ , เหล็กเคลือบ , สแตนเลส หน้ากว้างของม้วนที่เข้าตัด 1,375 mm ขนาดที่ สลิทได้ 30-1,375 mm รองรับน้ำหนักของ master coil สูงสุด 20 mt ที่ความสูงของม้วนถึง 1.90 mm.

Leveller - เครื่องจักรตัดเหล็กแผ่น

Leveller : เครื่องตัดเหล็กแผ่น

ลักษณะพิเศษ
มีเครื่องจักรขนาดใหญ่หลายเครื่อง เครื่องใหญ่สุด ตัดเหล็กหน้ากว้างได้ถึง 6 ฟุต สามารถตัดเหล็กได้ที่ความหนา ตั้งแต่ 0.30 mm ถึง 9.00 mm ที่ความยาว ตั้งแต่ 350 mm ขึ้นไป ตัดได้ยาวสุด ถึง 6 m.มี 2 piller รองรับ

Tailor Welding - เครื่องจักรเชื่อมเหล็กแผ่น

Tailor Welding : เครื่องเชื่อมเหล็กแผ่น

ลักษณะพิเศษ
เป็นการเชื่อมงานด้วยระบบเชื่อมเลเซอร์ สามารถเชื่อมงานได้ทั้งเหล็กหนาและเหล็กบาง ได้ตั้งแต่ความหนา 0.6 - 3.0 mm. หน้ากว้างของแนวเชื่อม ตั้งแต่ 230 - 1500 mm.สามารถเชือมได้ ทั้งความหนาเหล็กที่เท่ากันและต่างกัน เชื่อมได้แบบ 2 แผ่นติดกันและ 3 แผ่นติดกัน

Blanking - เครื่องจักรปั้มเหล็กตามแม่พิมพ์

Blanking : เครื่องปั๊มตามแม่พิมพ์

ลักษณะพิเศษ
สามารถ Blank ได้หลายรูปแบบ หลายรูปทรง Blank ได้ทั้ง แบบ ธรรมดาใช้แม่พิมพ์ Blank รูปทรง Trapezoid โดยใช้ Swing method Blank แบบ scalloped เพื่อลด scrap รองรับความหนาได้ตั้งแต่ 0.50 - 3.20 mm. หน้ากว้าง 300 - 1850 mm. ความยาวได้ถึง 4 m รับน้ำหนักได้ถึง 20 mt Die Height 600-1100 mm.

กิจกรรม

 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และ CSR

  More...
 • กิจกรรม Corporate Social Responsibility ( CSR ) ประจำปี 2566

  More...
 • บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 1

  More...
 • The CSR activities for Blood donation.

  More...
 • รางวัล Top Supplier จากลูกค้า AAT

  More...
 • ประกาศเกียรติคุณด้านสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนดีเด่นประจำปี 2564

  More...
 • ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และเครื่องอุปโภคบริโภค

  More...