ดูแลและใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา เรามุ่งมั่นดูแลและใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อการรักษาชื่อเสียงในฐานะศูนย์แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นหลายประเภท บริษัทฯ ใช้กระบวนการผลิต ระบบการจัดเก็บสินค้า เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ และการบริการเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อจัดส่งชิ้นงานถึงลูกค้าให้ตรงตามเวลา และการบริการเฉพาะด้านอื่นๆ ที่ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด

และด้วยการคัดสรรคุณภาพอย่างเข้มงวดของวัตถุดิบทั้งเหล็กแผ่นและเหล็กม้วน สินค้าของเราจึงมีคุณภาพสูง ในราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้า การใช้ระบบการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ช่วยให้การดำเนินงานของเรา รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งการขนส่งและรับสินค้า ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกและการขนส่งสินค้าทางเรือ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Type Spec Thickness Mill Maker
1. HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL
1.1 Pickled and Oiled
( P/O ) JSH270C 1.60 - 6.0 MM NSC
JFE
POS
CSC
SSI
SPHC-P/O
SPHD-P/O
SPHE-P/O
SAPH310-P/O
SAPH370-P/O
SAPH400-P/O
SPH440-P/O
SPFH540-P/O
SPFH590-P/O
1.2 UN-P/O
( UN-P/O ) S50C 1.60 - 6.0 MM
SPHC
SS400
2. COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL
COLD ROLLED SPCC-SD 0.40 -3.20 MM NSC
JFE
POS
CSC
BAO
NS-SUS
TCR
SPCD-SD
SPCEN-SD
SPFC390
SPFC440
SPFC590
ELCETOR GALVANIZE SECC-P20/20 0.40 -3.20 MM NSC , KBS, TCS
HOT DIP GALVANIZE ( GI ) SGCC 0.40 -3.20 MM NSC , CSC , NS-SUS
GALVANIZE ALLOY ( GA ) SGACC-45/45 0.40 -3.20 MM NSC , CSC , NS-SUS
STAINLESS STEEL SUS304 0.4 - 1.50 MM NSSC
POSCO -THAINOX
NSSC409L
NSSC436S
3. ZAM
3.1 ZINC + ALUMINIUM , MAGNEZIUM 1.00 - 6.00 MM NSC
3.2 ALUMINIZE 0.40 - 1.60 MM

ประเภทผลิตภัณฑ์

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

HR : HOT ROLL BLACK

เหล็กม้วนดำรีดร้อน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

CR : COLD ROLLED

เหล็กม้วนขาวรีดเย็น

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GA : GALVANIZE ALLOY

เหล็กเทาเคลือบสังกะสี

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

AL : ALUMINIZE

เหล็กอลูมิเนียม

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

EG : ELECTRO GALVANIZE

เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GI : GALVANIZE ZERO

หล็กสังกะสี

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

PO : PICKLED & OILED

เหล็กรีดร้อนเคลทอบฟิล์มน้ำมัน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

ST : STAINLESS

เหล็กสเตนเลส

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

ZA : ZAM

เหล็กแผ่นเคลือบโดยวิธีจุ่มร้อน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GJ : HOT DIP GAL/ZERO CF

เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน