HR : HOT ROLL BLACK เหล็กม้วนดำรีดร้อน

เหล็ก Hot Roll (หรือเหล็กรีดร้อน) เป็นกระบวนการผลิตเหล็กที่เริ่มต้นจากการหลอมเหล็กในอุณหภูมิสูงและนำมารีดเป็นแผ่นในขณะที่ยังมีความร้อนอยู่ กระบวนการนี้ช่วยให้เหล็กสามารถขึ้นรูปได้ง่ายและมีความแข็งแรงที่ดี

 1. การหลอมเหล็ก (Steel Melting): เริ่มต้นจากการหลอมเหล็กในเตาหลอมที่อุณหภูมิสูงจนเหล็กกลายเป็นของเหลว
 2. การหล่อเหล็ก (Casting): เหล็กหลอมจะถูกนำไปหล่อเป็นแผ่นเหล็กหรือเหล็กแท่ง (Slab or Billet)
 3. การรีดร้อน (Hot Rolling): เหล็กหล่อจะถูกนำไปผ่านเครื่องรีดร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 900-1100 องศาเซลเซียสเพื่อทำให้เหล็กมีความหนาที่ต้องการ
 4. การทำความเย็น (Cooling): หลังจากการรีดร้อน เหล็กจะถูกทำความเย็นในสภาวะที่ควบคุมอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของเหล็ก Hot Roll

 1. ความยืดหยุ่นสูง: เหล็ก Hot Roll มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากกระบวนการรีดร้อนทำให้โครงสร้างของเหล็กสามารถยืดตัวได้ดี
 2. ราคาถูกกว่า: กระบวนการผลิตเหล็ก Hot Roll มีต้นทุนต่ำกว่าเหล็กรีดเย็น ทำให้มีราคาถูกกว่า
 3. ขนาดใหญ่: เหล็ก Hot Roll สามารถผลิตได้ในขนาดใหญ่และหลากหลาย ทำให้สามารถใช้งานในโครงการใหญ่ๆ ได้ดี

การใช้งานของเหล็ก Hot Roll

เหล็ก Hot Roll มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม เช่น

 1. อุตสาหกรรมก่อสร้าง: ใช้ในการสร้างโครงสร้างเหล็ก เช่น โครงหลังคา เสา และพื้น
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์: ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น โครงรถบรรทุกและโครงรถไฟ
 3. อุตสาหกรรมท่อและท่อเหล็ก: ใช้ในการผลิตท่อเหล็กสำหรับระบบประปา ท่อแก๊ส และท่อน้ำมัน
 4. อุตสาหกรรมต่อเรือ: ใช้ในการสร้างโครงสร้างเรือที่ต้องการความแข็งแรงสูง

สรุปเกี่ยวกับเหล็ก Hot Roll

เหล็ก Hot Roll เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความยืดหยุ่นและมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงทำให้เหล็กมีความแข็งแรงและสามารถผลิตได้ในขนาดใหญ่ ทำให้เหล็ก Hot Roll เป็นที่ต้องการในตลาดและมีการใช้งานอย่างหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

HR : HOT ROLL BLACK

เหล็กม้วนดำรีดร้อน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

CR : COLD ROLLED

เหล็กม้วนขาวรีดเย็น

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GA : GALVANIZE ALLOY

เหล็กเทาเคลือบสังกะสี

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

AL : ALUMINIZE

เหล็กอลูมิเนียม

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

EG : ELECTRO GALVANIZE

เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GI : GALVANIZE ZERO

เหล็กสังกะสี

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

PO : PICKLED & OILED

เหล็กรีดร้อนเคลือบฟิล์มน้ำมัน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

ST : STAINLESS

เหล็กสเตนเลส

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

ZA : ZAM

เหล็กแผ่นเคลือบโดยวิธีจุ่มร้อน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GJ : HOT DIP GAL/ZERO CF

เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน