ST : STAINLESS เหล็กสเตนเลส

เหล็ก Stainless (ST) หรือสแตนเลส (Stainless Steel) เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของโครเมียมอย่างน้อย 10.5% ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและมีความเงางาม กระบวนการผลิตเหล็ก Stainless มีขั้นตอนหลักดังนี้:

 1. การหลอมเหล็ก (Steel Melting):

  • เหล็ก Stainless ถูกผลิตโดยการหลอมเหล็กกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น โครเมียม นิกเกิล และโมลิบดีนัม
  • การหลอมนี้จะเกิดขึ้นในเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) ซึ่งจะทำให้เหล็กกลายเป็นของเหลว

 2. การหล่อเหล็ก (Casting):

  • เหล็กหลอมจะถูกนำไปหล่อเป็นแผ่นเหล็กหรือแท่งเหล็ก
  • กระบวนการนี้อาจใช้การหล่อแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting) หรือการหล่อในแบบ (Ingot Casting)

 3. การรีด (Rolling):

  • แผ่นหรือแท่งเหล็กจะถูกนำไปผ่านกระบวนการรีดร้อน (Hot Rolling) และรีดเย็น (Cold Rolling) เพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างที่ต้องการ
  • การรีดเย็นจะทำให้เหล็กมีความแข็งแรงและผิวเรียบเนียนมากขึ้น

 4. การอบและการทำความเย็น (Annealing and Quenching):

  • เหล็ก Stainless จะถูกอบเพื่อให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่เหมาะสม
  • หลังจากนั้นจะทำความเย็นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกลและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีที่สุด

คุณสมบัติของเหล็ก Stainless

 1. การทนทานต่อการกัดกร่อน: เหล็ก Stainless มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง เนื่องจากมีโครเมียมเป็นส่วนประกอบหลัก
 2. ความแข็งแรงและความยืดหยุ่น: เหล็ก Stainless มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน
 3. ความเงางามและความสวยงาม: เหล็ก Stainless มีผิวที่เงางามและสวยงาม ทำให้เป็นที่นิยมในงานตกแต่งและการออกแบบ

การใช้งานของเหล็ก Stainless

เหล็ก Stainless มีการใช้งานอย่างหลากหลายในหลายอุตสาหกรรม เช่น

 1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้ในการผลิตอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ถังเก็บ อุปกรณ์การต้ม และเครื่องใช้ในครัว
 2. อุตสาหกรรมการแพทย์: ใช้ในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์ทันตกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
 3. อุตสาหกรรมยานยนต์และการบิน: ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องบินที่ต้องการความทนทานและความปลอดภัยสูง
 4. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง: ใช้ในการผลิตโครงสร้างอาคาร สะพาน และอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่ต้องการความแข็งแรงและความสวยงาม
 5. อุตสาหกรรมพลังงาน: ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำมันและแก๊ส

สรุปเกี่ยวกับเหล็ก Stainless

เหล็ก Stainless เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและมีความเงางาม กระบวนการผลิตเหล็ก Stainless ทำให้ได้เหล็กที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นและเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็ก Stainless มีความสำคัญในตลาดและเป็นที่ต้องการในหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

HR : HOT ROLL BLACK

เหล็กม้วนดำรีดร้อน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

CR : COLD ROLLED

เหล็กม้วนขาวรีดเย็น

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GA : GALVANIZE ALLOY

เหล็กเทาเคลือบสังกะสี

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

AL : ALUMINIZE

เหล็กอลูมิเนียม

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

EG : ELECTRO GALVANIZE

เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GI : GALVANIZE ZERO

เหล็กสังกะสี

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

PO : PICKLED & OILED

เหล็กรีดร้อนเคลือบฟิล์มน้ำมัน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

ST : STAINLESS

เหล็กสเตนเลส

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

ZA : ZAM

เหล็กแผ่นเคลือบโดยวิธีจุ่มร้อน

Slitter - เครื่องจักรตัดเหล็กระบบ pull cut และ drive cut

GJ : HOT DIP GAL/ZERO CF

เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน