GJ : HOT DIP GAL/ZERO CF เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน คือ เหล็กที่นำมาชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้า การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เป็นกระบวนการทำให้เกิดพันธะทางโลหะวิทยาของชั้นเคลือบโดยการจุ่มเหล็กกล้าลงในสังกะสีหลอมเหลว ให้เคลือบผิวเหล็กไว้ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมของเนื้อเหล็ก ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเหล็กได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น