EG : ELECTRO GALVANIZE เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า หมายถึง เหล็กที่ผ่านการเคลือบซิ้งค์โดยขบวนการผลิตที่เรียกว่า Electro galvanizing line มาจากโรงงงาน เหล็กซิ้งค์โดยทั้วไปใช้ในการผลิตสวิทบอร์ด และงานโลหะอื่นๆ ในการไฟฟ้ากำลังนั้นจะมีปริมาณซิ้งค์เคลือบอยู่ที่ผิวแต่ละด้าน ตั้งแต่ 8-10 ไมครอน แปรตามความหนาของซิ้งค์เหล็ก เหล็กซิ้งค์จะมีผิวหยาบสีเทา ทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็กขาว และยังสามารถเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นได้ดีกว่าเหล็กสังกะสี

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา