กิจกรรมทั่วไป

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)ฟอร์ด มอเตอร์ มอบรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม ให้กับ ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)

14 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559

ผู้แทน ฟอร์ด มอเตอร์ (เอเชีย-แปซิฟิก) และประเทศไทย เดิ...