กิจกรรมเพื่อสังคม

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี

30 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียน การสอนGallery