กิจกรรมเพื่อสังคม

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคปฏิทินเก่า ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยี การศึกษาเพื่อคนตาบอด แห่งประเทศไทย

18 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อใช้ทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 Gallery