กิจกรรมเพื่อสังคม

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


ร่วมบริจาคกล่องกระดาษเก่า โดยจะนำไปรีไซเคิลเพื่อไปทำเตียงสนามกระดาษสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19

20 พฤษภาคม 2564 - 21 พฤษภาคม 2564

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาคกล่องกระดาษเก่า โดยจะนำไปรีไซเคิลเพื่อไปทำเตียงสนามกระดาษสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศGallery