กิจกรรมเพื่อสังคม

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


บริจาคปฏิทินเพื่อใช้ทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

11 มีนาคม 2564 - 12 มีนาคม 2564

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ร่วมบริจาคปฏิทินที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้ทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดในมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยGallery