กิจกรรมเพื่อสังคม

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


The CSR activities for Blood donation.

08 กรกฎาคม 2565 - 08 กรกฎาคม 2565

ตัวแทนของพนักงาน บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3  จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ณ ห้องประชุม โรงแรมโมริโนะ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตาสหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565Gallery